Dobra luksusowe – jak zamożni kupują w sieci?

by

Świat się zmienia, Internet się zmienia, konsumenci się zmieniają. Czy zastanawiałeś się kiedyś w jaki sposób i co decyduje o zakupie produktów z wyższej półki? Dobra luksusowe, produkty markowe cechuje wyższa kwota, dlatego każdy zakup musi być dobrze przemyślany. Ale w jakim stopniu?

Google wraz z agencją Ipsos przeprowadziło w roku 2013 analizę zakupów konsumentów zamożnych kupujących na całym świecie towary luksusowe. Badanie przeprowadzono na trzech różnych rynkach, w dziewięciu krajach i okazało się, że bogaci konsumenci są także w grupie tych najbardziej doświadczonych w cyfrowej technologii: Prawie wszyscy kupujący online, używają wielu urządzeń aby pozostać w kontakcie, a większość z nich wykorzystuje Internet do analizy produktów przed zakupem w sklepie.

 

shop3łu

 

W trakcie badania wyróżniono 3 główne rynki:

 

  • Nowe rynki” z Chin, Brazylii i Rosji, które skupiają grupę zamożnych nabywców najbardziej aktywnych na etapie planowania zakupu. Prowadzą najwięcej analiz Online i są najbardziej zależne od technologii cyfrowej na drodze do zakupu.
  • Dojrzałe rynki” w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Anglii, Francji i Włoszech, które analizują i konsultują każdy zakup przy wykorzystaniu technologii cyfrowej w połowie tak intensywnie jak nowe rynki, ale internet nadal odgrywa u nich ważną rolę – zgodnie z badaniem więcej niż dwie trzecie respondentów dokonało analizy online przed zakupem.
  • Wreszcie mamy „rynek japoński”. Rynek, który najmniej opiera swój proces zakupowy na reserchu Online, choć internet jest nadal cennym kanałem dotarcia do konsumentów i wpływa na zakup dóbr luksusowych.

 

W badaniu wzięły udział osoby, które przez ostatnie co najmniej dwa lata zakupiły produkt luksusowy tj.  5-8% najbogatszych konsumentów, których ostatni zakup miał średnią wartość $ 2,500. Jednak, aby dowiedzieć się, jak najlepiej zaangażować tych zamożnych kupujących, i w jakim stopniu technologia cyfrowa wpływa na ich zakup Google wraz z agencją Ipsos przeanalizowały „konsumpcję” mediów i rodzaj urządzeń wykorzystywanych przez respondentów w procesie zakupowym.

luxury-shoppers

We wszystkich trzech rynkach, prawie wszyscy (98-99%) wykorzystują internet  podczas codziennych działań. Internet jest jedynym medium, które jest w stanie objąć zasięgiem prawie wszystkie luksusowe grupy nabywców na wszystkich rynkach.

W nowych i dojrzałych rynkach, luksusowi kupujący używają średnio więcej niż trzech podłączonych urządzeń. Na rynku japońskim, średnio używają więcej niż dwóch. Z ogólnych badań wynika, że luksusowi nabywcy mają dwa razy wyższą penetrację smartfonów niż w populacji ogólnej i czterokrotnie większy udział w rynku tabletów.

Z jednej strony badanie pokazało, że kupujący są związani z technologią, z drugiej jednak strony okazało się, że w zależności od rynku, 81-93% dokonało zakupu bezpośrednio w sklepie offline, a tylko 7-19% w Internecie. To jednak nie oznacza, że wszystkie ​​decyzje zakupowe odbywają się offline.

Ponad 90% kupujących szuka informacji o produktach Online przed zakupem. Na nowych rynkach, 92% kupujących korzysta z Internetu do wyszukiwania informacji przed zakupem. Na rynkach dojrzałych dotyczy to 69% kupujących i 49% na rynku japońskim. Wyszukiwarki są zasobem internetowym wykorzystywanym najczęściej przez wszystkich kupujących dobra luksusowe, na nowym rynku (84% za pomocą wyszukiwarki), dojrzałym rynku (58%) i na rynku japońskim (41%).

Podczas analizy z jednej strony respondenci wskazali dwa wyraźne czynniki decydujące o tym, że sprzedaż offline jest lepsza: po pierwsze, chęć zobaczenia przedmiotu na żywo i dotknięcia go (wymieniony przez 57-69%, w zależności od rynku); Po drugie, mniejsze ryzyko nieświadomego zakupu, podróbki zamiast autentycznego produktu. Mimo tych przeszkód, są też silne powody, aby kupować luksus w Internecie. Aż, 53% nabywców luksusowych twierdzi, że to wygodne i 49% twierdzi, że może to zrobić w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie. Ponadto, około połowa respondentów twierdzi, że zakup Online to droga do lepszych ofert.

 

SHOP

 

Na pytanie, w jaki sposób najlepiej reklamować produkty luksusowe, respondenci wymienili wideo i strony internetowe z grafiką. Ponad to wideo, może inspirować i realistycznie prezentować towar. Jeden z respondentów rynku japońskiego odpowiedział:

Chcę zobaczyć filmy, które pokazują japońskie modelki noszące dany produkt i zainspirować się do ich zakupu.

Podobnie sytuacja wyglądała w USA:

Przyciągnij moją uwagę, przekonaj mnie do zakupu pokazując jakość produktu. Pokaż mi zdjęcia produktu w wersji 360 stopni, pozwól obejrzeć produkt z każdej strony.

 

shop2

Sprawdź pełny raport